MƏQALƏLƏR

 

_______________

Məqalə 1.

 

International Conference on European Science and Technology

 

G.A.Mustafayeva, B.A. Ahmedov, V.P. Kamarli, G.M.Aslanova, N.A. Hasanov, S.B.Ahmedov.  The scales(Hemiptera: Diaspididae) of  Guba-Hachmaz  area of Azerbaijan, their distribution and trophic relationship. p.69-73.

conference_12-24-25-2014,

 

_______________

Məqalə 2.

 

International Scientific and practical conference - Science and education in the XXI century (Russia, Tambov, on October 31, 2014)

 

 

G.A.Mustafayeva, B.A. Ahmedov, V.P. Kamarli, G.M.Aslanova, N.A. Hasanov, S.B.Ahmedov. About bioecological features of two species of the scales widespread in the Cuba-Hachmazsky region of Azerbaijan. p.84-85.

Fayl. 2014.10.31.10,

 

_______________

Məqalə 3.

 

Austrian Journal  of Technical and Natural Sciences.

 

 

Mustafayeva G.A., Kamarli V.P., Aslanova G.M. Armored scales(Homoptera;Coccinea, Lecaniidae) Cuba-Hachmaz area of Azerbaijan, their  distribution and  trophic communications.

Vienna, 2014, № 11–12, p.10-13.


 

_______________

Məqalə 4.

 

Mustafayeva G.Ə.Azərbaycanda  oleandr çanaqlı yastıcasının  (Aspidiotus nerii Bche) tədqiqi və onun entomofaqlarının  artırılması. Jurnal Ecologiya və Noosferologiya, Kiyev- Dnepropetrovsk, 2014, № 3-4,səh.69-77.

www.uenj.cv.ua

 

PDF1 Meqale Ukrayna Elm ve Texnologiya  merkezinin maliyye desteyile hazirlanibdir

PDF2 Noo-2014-25-3-4

 

_______________

Məqalə 5.

 

Mustafayeva G.A. Lepidosaphes ulmi L. and its entomophages in the Cuba-Khachmaz region of Azerbaijan. Works of the Mordovian national natural park of a name Smidovich P.G. / Redkol.: Vargot E.V. (edition), etc. 14. Saransk: Publishing house Mordov. un-that, 2015, p. 292-296.

 

PDF Trudy_Mordovskogo_zapovednika_Vyp_14_2015

 

_______________

Məqalə 6.

 

Mustafayeva G.Ə., Aslanova G.M., Qəmərli V.P., Həsənov N.Ə., Əhmədov B.Ə., Əhmədov S. B. Şimal Şərqi Azərbaycanda yayılmış 2 növ çanaqlı yastıcanın bioekoloji xüsusiyyətləri haqqında. Beynəlxalq elmi – praktik konfrans “Elmi işdə və təhsil  fəaliyyətində aktual məsələlər” Rusiya, Tambov, 30 may 2015, Cild 3, səh. 102-106.

 

www.ucom.ru

PDF. 2015.05.30.03

 

_______________

Məqalə 7

 

Mustafayeva G.Ə.,Aslanova G.M.,Mustafayev D.V.,Əhmədov S.B Dünya elminin və biznesin inkişafında ABŞ-ın rolu. Birinci beynəlxalq elmi konfrans ”Tətbiqi Elmlər və texnologiyalar  ABŞ-da və Avropada”, ABŞ, Nyu-York, 18 May 2015, səh.3-6.


 

 

_______________

Məqalə 8

 

Bulletin of Kharkov National University of a name Karazin B.N.

http://seriesbiology.univer.kharkov.ua/vol_1126.html

                                                                                   

Mustafayeva G.A.Bioecological features of a scale Pseudaulacaspis pentagona Tar. Tozz and cultivation of her entomophages in Azerbaijan.

Bulletin of Kharkov National University of a name Karazin B.N., 2014, 22, p. 117-123/

 

PDF-Mustafayeva Pseudaulacaspis pentagona

 

_______________

Məqalə 9

 

Actual problems of humanitarian and natural sciences № 5 , May, 2015, p.31-36.

 

 

1. Mustafayeva Gulzar Aligeydar. Ceroplastes yaponicus Qreen. and  Sphaerolecanium prunastri  Fonsc., their entomophages in North East  Azerbaijan. 

 

 

_______________

Məqalə 10

 

Messenger of modern science"№ 7, p.42-48.

 

 

Mustafayeva G.A., Ahmedov B.A., Kamarli V.P., Aslanova G.M.,Hasanov N.A., Ahmedov S.B.Scales Lopholeucaspis yaponica Cock., Diaspidiotus ostreaformis Curtis., widespread in North East  Azerbaijan and a role of entomophages. 

 

 

_______________

Məqalə 11

 

Science and education in the XXI century” (Russia, Tambov, on May 30, 2015). Том 3, стр.102-106.

 

 

Mustafayeva G.A.,Aslanova G.M.,Kamarli V.P., Hasanov N.A., Ahmedov B.A., Ahmedov S.B. About bioecological features of two species of the scales widespread in North-Eeast Azerbaijan. International Scientific and practical conference 

 

 

_______________

Məqalə 12

 

Mustafayeva G.Ə., Aslanova G.M., Qəmərli B.P.,  Əhmədov B.A., Həmzəyeva G.F.  Şimal – Şərqi Azərbaycanda kənd təsərrüfatı bitkilərinin zərərvericilərinə qarşı  istifadə edilən insektisidlər haqqında Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, Bakı, 2015, Cild 7, № 2, səh.93-99.

 

 

_______________

Məqalə 13

 

Xarkov Milli Universitetinin Xəbərləri. Xarkov: 2015, 24, səh. 82-88.

 

 

Mustafayeva G.Ə. Azərbaycanın yalancı canaqlı yastıcalarının (Homoptera, Coccinea, Lecaniidae) parazitləri (Hymenoptera, Chalcidoidea).  

 

http://seriesbiology.univer.kharkov.ua/vol_1153.%20.html

 

_______________

Məqalə 14

 

Mustafayeva G.Ə., Əhmədov B.Ə. Qəmərli V.P., Aslanova G.M. Azərbaycanın Guba-Xacmaz bölgəsındə meyvə ağaclarının canaqlı yastıcalarının (Homoptera, Coccoidea, Diaspididae) və onların parazitlərinin növ tərkibi. Humanitar və təbiət elmlərinin aktual problemləri. Moskva 2015,  №11,  səh. 38-42.

 

 

_______________

Məqalə 15

 

Mustafayeva G.Ə. Azərbaycanda Parlatoria oleae (Colvee ) - bənövşəyi canaqlı yastıca  və onun entomofaqları. Beynəlxalq Elmi Konfrans “Dissbalans dövründə  elm ” Kiyev -2016. Səh.23-28.

 

 

_______________

Məqalə 16

 

2016 Journal Vestnik ediniy vserossiyskiy - Moskva

 

 

_______________

Məqalə 17

 

2016 Zoologiya_institun eserleri

 

 

_______________

Məqalə 18

 

2016 Journal Entomology and Zoology Studies. İndia-1

 

 

_______________

Məqalə 19

 

2016 Journal Ponte Akademik Jurnal

 

_______________

Məqalə 20

 

2016 Konferensiya - Odessa -1

 

 

_______________

Məqalə 21

 

2016 Konferensiya -Odessa -2

 

 

_______________

Məqalə 22

 

2016 Zoologiya cemiyyetin eserleri

 

 

_______________

Məqalə 23

 

2017 Journal Entomology and Zoology Studies. İndia-2

 

_______________

Məqalə 24

 

2017 Journal Bulliten Nauki Praktiki

 

 

_______________

Məqalə 25

 

Bulliten Nauki Praktiki-2018

 

_______________

Məqalə 26

 

Journal of Entomology and Zoology Studies -2018

 

_______________

Məqalə 27

 

Mustafayeva- Sylwan

 

     

     City Zoo

     City Zoo